1. Nạp Scoin.

- Bước 1 : Vào www.scoin.vn . Đăng nhập tài khoản chơi game ( tài khoản scoin, facebook hoặc gmail )

 
- Bước 2 : Bạn có thể lựa chọn 2 cách nạp Scoin là nạp trực tiếp vào game hoặc nạp vào ví Scoin sau đó tiêu dần !

 
- Bước 3 : Lựa đúng game bạn muốn nạp


 
- Bước 4 : Sau khi chọn đúng game muốn nạp , chọn đúng server , chọn đúng nhân vật . Và chọn hình thức nạp thẻ cào.

 
- Bước 5 : Lựa chọn loại thẻ Scoin. Thẻ Scoin bạn có thể mua Online trực tiếp đại đại lý của Admin VTC.
 

- Bước 6 : Sau khi có thẻ Scoin bạn nhập đầy đủ thông tin thẻ và ấn Nạp :
 

Vậy là thành công Nạp vào Game nhận Kim Cương.

 
2. Nạp GiftCode: Chọn vào mục Giftcode.

- Bước 1: Lựa chọn game muốn nhập code 
 

- Bước 2 : Chọn đúng server và nhân vật bạn muốn nhập code!
 
 

- Bước 3 : Nhập Mã code và ấn Xác nhận là bạn có thể vào game nhận quà qua thư!
 
 

 
Chúc các bạn thành công và chơi game vui vẻ !