Giới Thiệu Tính Năng Ảnh Nhẫn

Trong game có tổng cộng 12 cấp độ Ảnh Nhẫn. Cấp độ càng cao Ảnh Nhẫn càng đẹp , tăng phúc lực chiến cho nhân vật càng cao.
 
1. Nâng Cấp Ảnh Nhẫn: Người chơi muốn nâng cấp giai của Ảnh Nhẫn cần sử dụng " Đá Tiến Giai Ảnh Nhẫn" . Cấp độ càng cao thì số lượng đá tiến giai cần sử dụng càng lớn.


 
2. Ảnh Nhẫn Linh : Tính năng sử dụng đan Ảnh Nhẫn để nâng cấp . Đan Ảnh Nhẫn chia làm 4 cấp độ  Sơ - Cao - Đặc - Chí .  Đan dược cấp độ càng cao thì càng khó kiếm.  Tăng cấp Ảnh Nhẫn Linh sẽ tăng trực tiếp chỉ số Công, bạo, thủ , sinh lực v...v cho nhân vật.3. Hóa Hình : Ảo hóa Ảnh Nhẫn. Các ảo hóa Ảnh Nhẫn người để cho Ảnh Nhẫn mình đẹp hơn ngầu hơn . Người chơi cần tham gia các hoạt động event của game để nhận được.

 
Chúc các bạn chơi game vui vẻ!